Je to stomatoprotetická metóda ďalšieho tisícročia a obrovský pokrok v stomatoprotetike ako možný nástroj a nová alternatíva pre pokrokovo zmýšľajúcich stomatológov a zubných technikov. Je to nová nádej pre pacientov zhotoviť im estetickú náhradu, fixnú protetickú náhradu aj v takých prípadoch, kde boli doteraz indikované iba čiastočne snímateľné náhrady.

Podstatou sklopilierového systému ZX-27 je, že rieši u pacientov problém chýbajúcich vlastných pilierových zubov v ústnej dutine potrebných pre zhotovenie fixnej protetickej náhrady. Nie je tu pritom potrebný chirurgický zákrok. Sklenené piliere ZX-27, ktoré sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, nahrádzajú chýbajúce vlastné pilierové zuby, pričom priliehajú na sliznicu alveolárneho oblúka v bezzubých častiach čeľuste a sánky. Každý prefabrikát skleneného piliera ZX-27 sa pre každého pacienta individuálne tepelne a mechanicky spracúva v certifikovanej zubnej technike tak, aby presne kopíroval sliznicu alveolárneho oblúka.