Cenník

Cenník je k nahliadnutiu na nástenke pred ambulanciou alebo sa dá poslať mailom na požiadanie. V zubnej ambulancii sa dá platiť len v hotovosti.

Prevencia
Navštívte zubára, ak máte pocit, že Vaše zuby alebo ďasná nie sú úplne v poriadku. Všetky výkony sa na požiadanie pacienta dajú robiť v lokálnej anestéze,teda bezbolestne. Malý a stredne veľký kaz vôbec nemusí bolieť a pacient sa častokrát mylne domnieva ,že je všetko v poriadku Kaz sa môže postupne šíriť a ak sa dostane k zubnej dreni (k nervu) spôsobuje silnú bolesť, odumretie zubnej drene, hnisaný vačok pod koreňom a vznik ďalších zdravotných komplikácií aj inde v tele. Ošetrenie a liečenie zuba môže trvať aj niekoľko týzdňov.Okrem toho riskujete,že daný zub stratíte. Nezanedbateľná je i finančná náročnosť liečby jednotlivých prípadov.
Zdravotné poisťovne, zmluvní pacienti a registrácia pacientov

Naša ambulancia má podpísanú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Podmienkou pre registráciu pacienta v našej ambulancii je doručenie výpisu zo zdrav. dokumentácie o zrušení registrácie u predchádzajúceho doktora alebo čestného prehlásenia, že pacient nie je registrovaný u iného lekára.Tento výpis od predchádzajúceho doktora dostanete na základe lístočku-potvrdenia ,že vás berieme do našej starostlivosti ,ktorý vám dá sestrička. Ak je pacient poistený v jednej zo zdrav. poisťovní a má s našou ambulanciou podpísanú zmluvu o zdravotnej starostlivosti budú mu účtované ceny podľa aktuálneho cenníka.

Ošetrenie
Pacient je vždy informovaný o diagnóze, možnostiach liečby s alternatívami, o liečebnom postupe a o cene a trvaní liečby pred ošetrením. Pacientovi si môže vybrať alternatívu, ktorá mu najviac vyhovuje, cena ošetrenia je stanovená na základe aktuálneho cenníka.
Vyčistite si zuby pred každou návštevou zubára
k nemáte so sebou zubnú kefku, môžete si ju zakúpiť v ambulancii. Nevyčistený chrup komplikuje stanovenie diagnózy a znemožňuje vykonať kvalitné ošetrenie chrupu.
Prvá návšteva (vstupné vyšetrenie)
Počas prvej návštevy sa vykoná vstupná prehliadka, zhodnotí sa stav chrupu pacienta a stanovia sa ciele liečby. Pacientovi sa vysvetlia alternatívy liečebných postupov a použitých materiálov a oboznámi sa s cenou navrhovaného ošetrenia. Počas vyšetrenia dieťaťa nereagujte precitlivelo, pretože takéto prejavy indukujú v dieťati strach.. Pri vstupnom vyšetrení ste povinný pravdivo informovať lekára o Vašom zdravotnom stave, hlavne o ochoreniach (infekčné ,srdcové) ,alergiách a o liekoch, ktoré momentálne alebo dlhodobo požívate a o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s Vašim zdravotným stavom.
Nezmluvní pacienti
Naši pacienti nemusia byť poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni a ak sú poistení, nemusia mať s našou ambulanciou podpísanú zmluvu o zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade nepožadujeme zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho zubného lekára, ani zrušenie registrácie v inej ambulancii. Nezmluvným pacienton účtujeme plnú sumu za ošetrenie (priama platba).
Objednávací systém
V záujme poskytovania služieb v maximálnej kvalite používame objednávací systém na konkrétny dátum a čas. Termín návštevy je možné dohodnúť najlepšie telefonicky počas ordinačných hodín.
... a predsa čakám:
Napriek tomu, že pri sa objednaní pacienta vždy odhaduje trvanie ošetrenia, môžu vzniknúť nepredvídané okolnosti, ktoré vyžadujú ďalší čas a objektívne nie je možné ošetrenie ukončiť v plánovanom čase.

Zmluvné poisťovne