HHDENTAL - ZUBNÁ AMBULANCIA NITRA

O nás

Zuby sa určite podieľajú na vytváraní prvého dojmu a zásadne ovplyvňujú kvalitu života každého z nás. Preto je dôležité venovať im dobrú starostlivosť. Najväčší dôraz kladieme na kvalitnú starostlivosť o pacienta, estetiku a bezbolestnosť.

Zameriavame sa na liečebno-preventívnu starostlivosť, čo znamená čo najskôr zistiť a podchytiť akékoľvek ochorenie zubov ale aj parodontu.

Venujeme sa hlavne konzervačnej, protetickej, chirurgickej, estetickej stomatológii a dentálnej hygiene. Prístup ku každému pacientovi je individuálny. Snažíme sa problémy vysvetliť a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie.

Ďakujeme našim pacientom za ich dôveru.