Technika

Röntgenový prístroj - umožňujúci intraorálne snímky

Endomotor VDW GOLD s apexlokátorom - vyberanie nervov býva často spojené s nepríjemným zážitkom. Veľakrát je pre nedostatočné opracovanie koreňového systému neúspešné a končí stratou zuba. Vďaka tomuto endomotoru s apexlokátorom vieme kvalitne a jednoducho opracovať koreňový systém.

Endomotor X-SMART - umožňuje kvalitné opracovanie koreňového kanálika

THERMAPREP - systém moderného 3-rozmerného zaplnenia koreňových kanálikov. Zaplní aj akcesórne kanáliky

BIELIACA LAMPA - profesionálny vysokoefektívny lampou aktivovaný bieliaci systém

Intraorálna kamera - umožňuje sledovať situáciu v ústach na monitore

Autokláv - na sterilizáciu nástrojov a iných predmetov v ambulancii